Choď na obsah Choď na menu
 


TS-Park Belopotockého by sa dal ešte zachrániť

27. 4. 2012

OZ Občianska iniciatíva za zachovanie životného prostredia v Starom Meste /OZ/

IČO 31783856    Björnsonova 2, 811 05 Bratislava 1

 

Park na Belopotockého by sa dal ešte zachrániť

Občania uspeli v ďalších súdnych konaniach pre záchranu parku a zelene!

 

Bratislava 27. 4. 2012. Už 16 rokov sa snažia občania zachrániť historický park v centre Bratislavy na Belopotockého ulici, ktorý tvoril príjemnú zelenú oázu v husto zastavanej štvrti Starého Mesta, o exiistencii ktorého sú dokumenty z roku 1825. Pôvodne štátny neskôr mestský park v roku 1991 zmenil za podivuhodných okolností majiteľa. Následne bol viackrát predaný. V roku 2004 ho odkúpil súčasný majiteľ. Dnes by mal na jeho mieste vyrásť polyfunkčný objekt. Pre zahájenie stavby boli od roku 2004 do roku 2010 stavebným úradom Staré Mesto vydané postupne tri územné rozhodnutia a následne aj  stavebné povolenie.

V parku bola vykonaná časť stavebných prác, ktoré ho výrazne zmenili. Bolo vyrúbaných 94 stromov zo 124. Povolenie na výrub malo iba 59 stromov. Ostatné stromy a zeleň boli vyrúbané nezákonne.

Na podnet občanov súdy pre procesné chyby postupne zrušili všetky tri územné rozhodnutia , ktoré stavebný úrad Starého Mesta vydal investorovi k hlavnej stavbe do roku 2010. V decembri 2011 nadobudol právoplatnosť rozsudok Najvyššieho súdu, ktorý zrušil aj v poradí tretie (zatiaľ posledné) územné rozhodnutie. Súčasný právny stav je taký, že investor nemá žiadne platné územné rozhodnutie a Krajský súd v Bratislave odložil vykonateľnosť stavebného povolenia na hlavnú stavbu so záväznosťou od januára 2012. V dôsledku tohto odkladu nemôže stavebník dočasne vykonávať žiadne práce podľa stavebného povolenia na hlavnú stavbu.

Uvedené skutočnosti poukazujú a ilustrujú „kvality“ rozhodnutí stavebných úradov, ale zároveň aj možnosti, ktoré majú občania, ak sa dôsledne dožadujú svojich práv.

Teraz bude komplikovanou úlohou stavebného úradu objektívne posúdiť súlad navrhovanej stavby s územným plánom Bratislavy (UPN). Najvyšším súdom zrušené, v súčasnosti už neexistujúce územné rozhodnutie SU-2005,2006/13482/50197/UR/Ga zo dňa 2. 8. 2006, je doteraz premietnuté v územnom pláne, explicitne svieti na webovej stránke a mení pozemok dodatkom na stavebnú parcelu *1. Pri schvaľovaní UPN bolo toto územné rozhodnutie zvláštnym spôsobom premietnuté ako jediné územné rozhodnutie z celej Bratislavy, hoci pozemok v celom procese skoro 9-ročného prerokovávania bol vo všetkých variantoch pripravovaného UPN vedený ako park a zeleň.

Súčasný UPN treba zosúladiť s právoplatnými rozsudkami Najvyššieho súdu SR, ktoré zrušili všetky územné rozhodnutia vrátane toho premietnutého. ktoré spôsobilo uvedenú nešťastnú zmenu Územného plánu.. Rozhodnutia Najvyššieho súdu SR sú záväzné pre všetkých, ktorých sa dotýkajú svojimi súvislosťami. Preto by mal byť pozemok v UPN podľa predchádzajúcich krokov zmenený na park a zeleň.

Pozemok parku by sa dal ešte stále zachrániť zámenou za iný adekvátny pozemok. V apríli 2011 sa uskutočnilo v tejto veci na Magistráte stretnutie primátora so zástupcami OZ a investora, kedy spoločne požiadali primátora o riešenie tejto dlhoročnej kauzy zámenou. Primátor súhlasil s tým, že skúsia vytipovať náhradný pozemok pre investora. K zámene ešte stále nedošlo a investor podľa informácií z magistrátu začína uvažovať o novom projekte.

 Napriek tomu súčasný právny stav,  ktorý dosiahli občania svojou aktivitou,  dáva priestor mestu, aby urobilo konečne kroky na jeho záchranu. Občania sa predsa snažia 16 rokov zachrániť zeleň, bývalý mestský park, patriaci všetkým a nie vlastnú záhradu. Doteraz pri tom využili a vyčerpali všetky dostupné možnosti vrátane petícii, protestov, lobingu, súdnych podaní. Nové stromy sa dajú zasadiť vždy, lebo v našej štvrti už nie je žiadne zelené miesto pre voľný pohyb ľudí a hlavne detí.

 

Pozn. *1 Link na  platný Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

               http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=80478&p1=67484

 

Občianske združenie - Občianska iniciatíva za zachovanie životného prostredia v Starom Meste

Björnsonova 2, 811 05 Bratislava, www.park.estranky.sk

s podporou iniciatívy Bratislava otvorene.

 

Ing. Koloman Prónay, predseda, 0905285772,  pronay@orangemail.sk

Soňa Párnická, tajomníčka, 0903846193,  sona.parnicka@gmail.com

 

Ďalšie informácie k parku Belopotockého

Z histórie

Park na Belopotockého (bývalé Esterházyovské záhrady), doklady o jeho existencii máme z roku 1825.

 Sú to zvyšky veľkého historického parku a na tomto mieste nikdy nestála žiadna stavba. Za jeho existencie ho minimálne 2-krát postihlo zmenšovanie a likvidácia jeho zelene. A to štátom pri výstavbe obytnej zóny v 40 rokoch a neskôr výstavbou monumentálnej stavby rozhlasu.

Súčasťou výstavby Rozhlasu bola našťastie obnova aspoň zvyšku parku. Po skončení výstavby Rozhlas previedol bezodplatne riadnou zmluvou v roku 1986 parcelu parku na Zares, podnik hlavného mesta. V zmluve je napísané, že park, ktorý zrevitalizovali za 1 milión Sk, vracajú občanom do užívania, ako sľúbili a ako to bolo určené v stavebnom povolení. Je veľmi dôležité, že v roku 1987 potvrdil vtedajší hlavný architekt v parku na Belopotockého skutočnosť, že park na Belopotockého je v súlade s platným územným plánom vyhradená zeleň. Po revolúcii 1989 bol obnovený park ako mestský pozemok /Zaresu/ predaný za podozrivých okolností fyzickej osobe za 10.000 Sk. Následne bol predaný ešte viackrát, väčšinou tým istým osobám ale v iných  firmách. Od roku 2004 je majiteľom Strabag-ZIPP, teda ďalšou firmou, ktorá plánuje výstavbu v parku..

 V roku 1991 mestské zastupiteľstvo hlavného mesta odsúhlasilo likvidáciu mestského podniku Zares, ktorá bola definitívne ukončená v roku 1993. Medzitým sa záhadným spôsobom podarilo previesť park z majetku mesta Zaresu na právnicku osobu. Hoci primátori a poslanci, ktorí sa v celom období kauzy vymieňali v samospráve, vedeli skoro všetko o tejto kauze doteraz nespravili pre záchranu historického parku nič.

Viac o parku na www.park.estranky.sk

 Rozsudky súdu:

1.Odloženie vykonateľnosti stavebného povolenia

 2.Zrušenie 1.územného rozhodnutia NS

3.Zrušenie 2. územného rozhodnutia NS

4.Zrušenie 3.územného rozhodnutia NS

 

 

 

Náhľad fotografií zo zložky Zeleň parku v rôznych ročných obdobiach

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.