Choď na obsah Choď na menu
 


Stav parku Belopotockého k 6.3.2014

9. 3. 2014

OZ Občianská iniciatív za zachovanie ŽP v Starom Meste

Stav kauzy parku Belopotockého a jeho nádej na záchranu

Bratislava, 6.3.201 - Na  rokovanie zastupiteľstva  sa dostava aj bod, ktorý je o 18 ročnej, možno  najdlhšej bratislavskej kauze, záchrane parku na Belopotockého ulici, ktorá sa môže dnes uskutočniť schválenim navrhovanej zámeny pozemkov.

Po dlhých rokoch snaženia občanov a od roku 2011 aj primátora,  starostky Staré Mesta a zástupcov mestskej časti, majiteľa pozemku a aj  poslancov Dúbravky, sa našla cesta ako tento park, prinavrátiť jeho pôvodnému účelu a hlavne občanom.

Za 18 rokov  ide  o štvrtý pokus zameniť pozemok za taký, ktorý by uspokojil obe strany a ktorý by kompenzoval aj náklady súčasného majiteľa, zavádzaného rozhodnutiami samosprávy a štátu, že sa v parku dá stavať a ktorý by mestu a mestskej časti zasa vrátil pozemok, ktorý bol zeleňou a parkom minimálne od roku 1825.

Investor  Strabag/Zipp, v poradí 5.vlastník od roku 2004, na pozemku preinvestoval nemalé financie  hlavne  tým, že odstránil a preložil všetky inžinierske siete vrátane hlavného vodovodného rádu a tepelného napájača, pripravil pozemok projektovo a fyzicky začal stavbu. Vytvoril tak,  ideálne podmienky na obnovu parku Belopotockého, ktorá už nebude limitovaná ochrannými pásmami sietí.

 V roku 2011 sme znovu začali rokovania s investorom a mestom o možnej zámene pozemku parku. V tejto chvíli sme po veľmi dlhom čase a množstve úsilia blízko ku konečnému riešeniu ktorým je zámena pozemkov. Je to výsledok dohody predstaviteľov mesta, mestskej časti Dúbravka, Starého Mesta  a investora, ktorí všetci súhlasili za určitých podmienok so zámenou s tým, že Dúbravke boli zverené ďalšie nehnuteľnosti, ktoré potrebuje pre svoj rozvoj

Stav životného prostredia v Bratislave z hľadiska veľkosti zelených plôch, frekvencie a lokalizácie ich výskytu,  nedosahuje všade stav, ktorý by sme mohli označiť za ideálny alebo aspoň štandartný.V niektorých MČ je zelene viac, hlavne v tých okrajových a smerom do centra sa počet a veľkosť plôch radikálne znižuje.Preto úsilie o zdravé životné prostredie je nasmerované tak, aby obyvatelia celej Bratislavy, všetkých jej mestských častí, mali vo svojom blízkom okolí aspoň minimálny, dostupný štandard zelene.

Práve zámena, ktorá sa teraz navrhuje, prinavracia tejto hustozastavanej a dopravou zaťaženej častii Starého Mesta aspoň zvyšok pôvodného parku, ktorá ostala po 15 ročnej výstavbe rozhlasu s veľkým potencialom na jeho revitalizáciu. Občanom a návštevníkom tým poskytuje nádej na minimálny štandard zdravého životného prostredia v jeho blízkom okolí. Zároveň významne neznižuje štandard zelene obyvateľov Dúbravky.    

Rozhodovanie o zámene pozemkov nie je hľadaním ideálneho riešenia. ideálny stav už bol a to pred 22  rokProjekt v Dúbravke + 5000m2 parkmi (1991), kým sa pozemok predal.Všetci si uvedomujeme, že toto riešenie neuspokojí všetky strany, čo je v takejto komplikovanej veci  pochopiteľné. Je nám tiež ľúto, a sme si vedomí, že výmena pozemkov sa dotkne obyvateľov Dúbravky, ktorej zelené plochy sa v dotknutej lokalite, lúke, zmenšia o cca 10-15 %. Súčasne sme však presvedčení, že toto riešenie je v celomestskom kontexte vyvážené tým, že obyvatelom a návštevníkom Starého Mesta bude do uživania vrátených 3500 m2 parku, ktorý im vždy patril a Dúbravke tiež pribudne hotový park o rozlohe 5000 m2.

uzemie-v-dubravke-pre-projekt-zipp.png Šťandart zelene v Dúbravke

belopotockeho-a-jej-standart.png

 

 

 

 

 

 

Šťandart zelene v Starom Meste

Posledné roky  a to nielen v tejto  mestskej štvrti Starého Mesta  nastáva výmena generácii, pribudlo veľa malých detí a aj starších občanov a aj ostatných, ktorí tu nemajú žiadnu inú možnosť iba sa prepletať s kočíkmi medzi zaparkovanými autami bez možnosti minimálnej ukľudnenej plochy. Pri meniacej sa klíme a pri vyasfaltovanom  Starom Meste, je každý fliačik zelene pre ľudí vzácnosť a potreba pre život. Preto občania s napätím očakávajú hlasovanie poslancov

Za tých 18 rokov naše občianske združenie uskutočnilo 4 petície (cca 7000 podpisov), okolo 200 podaní, odvolaní, a vyše 10 podnetov na súdy, ktoré sme podali na záchranu mestského parku, a ktoré boli všetky potvrdené aj Najvyšším súdom a Ústavným súdom. Prežili sme masívne výrubové konania,  s veľkou účasťou občanov, ktorí sa poctivo zapájali do všetkých konaní.

Preto s napätím očakávajú rouhodnutie poslancov, ktorí môžu svojim rozhodnutím zároveň

 napraviť chybu spôsobenú minulými  predstaviteľmi samosprávy.

 

Za OZ Občianska iniciatíva za zachovanie ŽP  www.park.estranky.sk

Ing,Koloman Prónay predseda OZ, 0905285772, pronay@orangemail.sk

Soňa Párnická, tajomníčka oZ, poslankyňa MČ Staré Mesto , 0903846193, sona.parnicka@gmail.com

 Park 2014

Pre informovanosť uvádzame niečo z genézy parku.

 

Po skončení výstavby rozhlas previedol bezodplatne riadnou zmluvou v roku 1986 parcelu parku na ZARES, podnik hlavného mesta. V zmluve je napísané, že park, ktorý zrevitalizovali za 1 milión Sk, vracajú občanom do užívania. Je veľmi dôležité, že v roku 1987 potvrdil vtedajší hlavný architekt v parku na Belopotockého  vyhradenú zeleň, tak ako to bolo dovtedy aj v smernom územnom pláne z roku 1976.

V roku 1991 mestské zastupiteľstvo hlavného mesta odsúhlasilo likvidáciu mestského podniku Zares, ktorá bola definitívne ukončená v roku 1993. Počas likvidácie Zaresu v roku 1991-1993, zvláštnou spoluprácou mesta, zastupeného firmou Záres, Ministerstva obrany a Rozhlasu sa dostal park do rúk vtedajšej  Krajskej vojenskej ubytovacej správy a táto ho následne predala za 10 000  korún (za celý park) súkromnej spoločnosti. V tom istom roku vznikla v MČ Staré Mesto firma Vepos, do správy ktorej bol park prevedený ako verejná zeleň. Následne sa dlhé roky o park starala.

Bratislavský územný plán bol v roku 1993 aktualizovaný. Pri jeho aktualizácii boli doň premietnuté rôzne zmeny v územnom pláne, ale žiadna zo zmien sa netýkala parku, ani jeho najbližšieho okolia. To znamená, že park bol naďalej vyhradenou zeleňou v súkromných rukách. Napriek týmto skutočnostiam a aj napriek dlhoročnému nesúhlasu MČ Staré Mesto a magistrátu, bolo v roku 2004 magistrátom vydané súhlasné záväzné stanovisko k výstavbe a tým k faktickej likvidácii parku. Podpísala ho vtedajšia viceprimátorka Ing. Mikušová v zastúpení primátora Ďurkovského.

Po viacnásobných predajoch a náraste ceny na niekoľko desiatok miliónov predala spoločnosť AxeFin v roku 2004  park spoločnosti STRABAG/ZIPP za cca 60 mil Sk aj so záväzným stanoviskom mesta, že park je stavebným pozemkom.

Spoločnosť zahájila projektovú prípravu a  a začal sa 10 ročný proces povoľovacích konaní k stavbe, do ktorého sme sa ako dotknutí občania aktívne zapojili všetkými zákonnými možnosťami, vrátane súdnych procesov.

Po postupnom anulovaní platnosti všetkých územných rozhodnutí a pozastavení platnosti stavebného povolenia, sú práce zastavené a torzo parku je ohradené 3m plechovým plotom. A čo je najsmutnejšie zo 120 stromov ostalo po výruboch v parku niečo okolo 30.

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.