Choď na obsah Choď na menu
 


Krajský súd v Bratislave zastavil výstavbu polyfunkčného domu v parku na Belopotockeho

17. 6. 2010

OZ Občianska iniciatíva za zachovanie životného prostredia v Starom Meste

IČO 31783856    Björnsonova 2, 811 05  Bratislava 1

 

Tlačová správa 17. júna 2010: Krajský súd v Bratislave zastavil výstavbu polyfunkčného domu v parku na Belopotockeho

 

Krajský súd v Bratislave 31. mája odložil vykonateľnosť stavebného povolenia na stavbu polyfunkčného domu v mieste parku Belopotockého. Rozhodnutie súdu zatiaľ nie je právoplatné. Obyvatelia vyznačenie právoplatnosti očakávajú v týchto dňoch, čo bude fakticky znamenať zákaz stavebných prác do rozhodnutia súdu.

Súd okrem zastavenia výstavby uložil stavebnému úradu, MČ Staré Mesto, aby doručil vydané stavebné povolenie obyvateľom v okolí stavby, ktorí boli z konania vylúčení. Súd tým vytvoril priestor, aby mohol prebehnúť riadny proces povoľovania s účasťou obyvateľov v okolí stavby.

Obyvatelia susedných domov dotknutí stavbou,  podali pred rokom v júni 2009 žalobu proti vydanému stavebnému povoleniu. Stavebný úrad obyvateľom neoznámil, že prebieha stavebné konanie, a preto sa ho nemohli zúčastniť , uplatniť svoje námietky a pripomienky k stavbe, ani sa odvolať proti povoleniu.

V súvislosti so stavbou polyfunkčného domu v parku na Belopotockého boli vydané tri územné rozhodnutia (k tej istej stavbe) a stavebné povolenie. Prvé územné rozhodnutie zrušil najvyšší súd v januári tohto roku,  druhé v marci. Tretie územné rozhodnutie ako aj stavebné povolenie je predmetom súdneho prieskumu na Krajskom súde. „Zrušením dvoch územných rozhodnutí súdom sa čiastočne odstránil právny chaos, kedy v jednom čase existovali viaceré územné rozhodnutia k jednej stavbe. Rozhodnutie krajského súdu o zastavení výstavby je veľmi významné pre ochranu práv opomenutých účastníkov. Súd sa ukázal ako efektívny nástroj ochrany práv.“ uviedla Mária Kolíková, advokátka, právna zástupkyňa obyvateľov v okolí Belopotockého parčíka.

Súčasný stav v parku, ktorý je posledným pozostatkom bývalých Esterházyovských záhrad  (doklady o ich existencii máme z roku 1825), je nasledovný: zo 120 stromov ostalo v parku niečo  vyše 30 stromov a kríky zmizli úplne. Stavebník mal v zmysle výrubového povolenia ponechať v parku 62 stromov a 11 skupín kríkov o rozlohe 500 m2. Aj tie stromy, ktoré prežili do dnešného dňa, sú ohrozené neodborným postupom výstavby postrádajúcim ochranu stromov a zelene nachádzajúcich sa na stavenisku tak, ako to prikazuje zákon

Momentálne stavebník pripravuje pozemok na stavbu, robí intenzívne zásahy do podložia, systémom injektáže, kde do zeminy natláča betón. Je otázne, ako sa bude realizovať archeologický prieskum v zabetonovanom podloží.

Zarážajúca je skutočnosť, že starostlivosť o dodržanie zákonnosti a tým nepriamo o kvalitu životného prostredie preberajú  súdy suplujúce orgány samosprávy, resp. štátnej správy. Tiež,  že sa to deje na podnet občanov a nie tých ktorým starostlivosť o životné prostredie Bratislavy vyplýva z náplne práce a zo sľubov, ktoré dali občanom vo voľbách.

Je smutné,  že park s niekoľkostoročnou minulosťou, ktorý mal  podľa arch. Svetka, autora budovy rozhlasu, tvoriť jeho zelené okolie, čo aj v minulom režime  plánovači územného plánu akceptovali , dali park zrekonštruovať a otvorili pre verejnosť, zaniká v dôsledku neschopnosti alebo nezáujmu orgánov mesta volených aj občanmi, ktorým park pred oknami nenávratne mizne. Hoci sa o jeho záchranu  snažia už 15 rokov.

 

Kontakt:

OZ- Občianska iniciatíva za zachovanie životného prostredia v Starom Meste,

 Björrnsonova 2, 811 05 Bratislava,  www.park.estranky.sk

 

Ing. Koloman Prónay, predseda, 0905285772,  pronay@orangemail.sk

Soňa Párnická, tajomník, 0903846193, 02/52498379, sonapr@stonline.sk

Mgr. Maria Kolikova, advokátka, 02/5441 9234, kolikova@kolikova.sk

 

 

 

 

 

 

 

Dodatok:

Park na Belopotockého (bývalé Esterházyovské záhrady) má skoro 200 rokov. Doklady o jeho existencii máme už z roku 1825. Nie je to iba obyčajná sídlisková zeleň. Sú to zvyšky veľkého historického parku a na tomto mieste nikdy nestála žiadna stavba.

Zarážajúce je neustále tvrdenie predstaviteľov magistrátu, že pozemok nikdy nepatril mestu. Po skončení výstavby rozhlas previedol bezodplatne riadnou zmluvou v roku 1986 parcelu parku na ZARES, podnik hlavného mesta. V zmluve je napísané, že park, ktorý zrevitalizovali za 1 milión Sk, vracajú občanom do užívania. Je veľmi dôležité, že v roku 1987 potvrdil vtedajší hlavný architekt v parku na Belopotockého  vyhradenú zeleň, tak to bolo dovtedy aj v  územnom pláne. V roku 1991 mestské zastupiteľstvo hlavného mesta odsúhlasilo likvidáciu mestského podniku Zares, ktorá bola definitívne ukončená v roku 1993. V tom istom roku vznikla v MČ Staré Mesto firma Vepos, do správy ktorej bol park prevedený ako verejná zeleň. Následne sa dlhé roky o park starala.

 Na našu 15 ročnú apeláciu o nezákonnom a čudnom prevedení majetku mesta na fyzickú osobu za 10.000 Sk, nezareagovali doteraz žiadne kompetentné osoby mesta. Práve ony by mali podať podnet, žalobu proti nezákonnému konaniu. Alebo čo sa vtedy v roku 1990-1991 na meste vlastne dialo,  keď nikto nechce o mestskom parku doteraz počuť?

 

Všetko mohlo vyzerať inak a park mohol byť zachránený, ak by:

·        Magistrát nebol pred rokmi /1993/ schválil územný plán z ktorého podivným spôsobom park zmizol a zmenil sa podľa výkladu  na stavebný pozemok

·        Magistrát pristúpil na opakované ponuky jednotlivých majiteľov parku na jeho výmenu za iný stavebný pozemok, na ktorom by nebolo potrebné v takom rozsahu likvidovať zeleň

·        Magistrát,  ktorý park získal v roku 1986 bezodplatným prevodom od Slovenského rozhlasu a následne roky udržoval, by sa ho nebol za podivných okolností zbavil, čím umožnil jeho privatizáciu a následnú likvidáciu. 

 

Právna analýza k vlastníckym právam parku je na  www.park.estranky.sk.

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.